Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 29/10/2020

Những nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 29/10/2020:
- Hơi thở cuộc sống quyết định chất lượng tác phẩm văn học
- Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2020 tăng 7,6% so với tháng trước
- Mỹ: tham quan trang trại trưng bày theo chủ đề nhân dịp lễ Halloween
17:13 - 31/10/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.