Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 3/11/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Giữ lửa cho làng nghề truyền thống
- Họa sĩ đầu tiên được nhận giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Thi 2021
- Expo 2020 Dubai thu hút hơn 2 triệu lượt khách trong tháng đầu tiên
22:36 - 05/11/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.