Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 30/5/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Chiềng Yên phát triển du lịch cộng đồng
- Hướng tới đưa văn hóa ẩm thực Huế trở thành di sản quốc gia
- Người Mỹ bắt đầu mùa du lịch hè trong bối cảnh vật giá tăng cao
14:36 - 02/06/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.