Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 31/3/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- "Hộ chiếu vaccine" có thực sự là chìa khóa vàng tái mở cửa du lịch?
- Xây dựng thương hiệu văn hóa Đà Nẵng
- Lĩnh vực du lịch, dịch vụ tại Thái Lan sụt giảm nghiêm trọng
23:32 - 04/04/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.