Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 4/5/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Đam mê sưu tập thẻ cử tri
- Lâm Bình: Miền đất hứa
- New Zealand thiết lập bong bóng du lịch với quần đảo Cook
14:41 - 10/05/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.