Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 6/1/2022

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Cần sửa đổi một số quy định trong Luật Di sản văn hóa hiện hành
- Tỏa sáng Thiên Thần Nhí - mùa 3 diễn ra thành công tốt đẹp.
- Quảng Nam hướng tới du lịch Xanh

21:59 - 08/01/2022

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.