Video

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 6/6/2022

Nội dung chính có trong chương trình:
- Khai mạc Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022
- Động Ngườm Ngao – “Tiểu Sơn Đoòng” nơi miền biên Đông Bắc
- Du khách quốc tế “đổ xô” đến Malaysia
17:19 - 15/06/2022

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.