Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 8/5/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh"
- Vĩnh Long: Ngôi nhà làm từ hàng nghìn cây dừa trăm tuổi
- Kết thúc tháng lễ Ramadan ở Ấn Độ
15:26 - 10/05/2021

Mời quý vị xem các chương trình Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.