Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 8/8/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Thăm Tòa nhà Quốc hội Lào - Biểu tượng mới của quan hệ Việt – Lào
- Mẹ và con - Tình mẹ con của những người nổi tiếng
- Ấn Độ: Ô nhiễm từ New Delhi đe dọa đền Taj Mahal
09:40 - 15/08/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.