Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 9/4/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Nghiên cứu giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch
- Du lịch nội địa vẫn là giải pháp chính khôi phục ngành du lịch Việt Nam
- Nhiều hoạt động nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
11:18 - 11/04/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.