Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 9/6/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Đà Nẵng ngày đầu mở lại tắm biển và bán hàng tại chỗ
- Cần cẩn trọng với nhưng tour du lịch nước ngoài kết hợp tiêm vaccine trong thời điểm hiện tại
- Hàn Quốc cho phép công dân đã tiêm chủng đầy đủ được du lịch nước ngoài
16:43 - 13/06/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.