Video Vấn đề và bình luận

Bạo lực gia đình - Xử lý thế nào với người có hành vi bạo lực?

Để ngăn chặn bạo lực gia đình thì một trong những giải pháp là phải xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực gia đình, nhưng cần cơ chế nào xử lý người có hành vi bạo lực? Việc xử lý có đảm bảo hiệu quả, có tính khả thi?
10:42 - 11/01/2022

Mời quý vị xem các chương trình Vấn đề và bình luận đã phát sóng tại đây./.