Video Sức khỏe là Vàng

Bệnh lao phổi – Nguy hiểm rình rập

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới. Cần có những biện pháp ngăn ngừa nào để bệnh không phát tán nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng?
18:54 - 11/05/2021

Mời quý vị xem các chương trình Sức khỏe là Vàng đã phát sóng tại đây./.