Video Tin trong nước

Biểu dương điển hình tiên tiến để khích lệ phong trào thi đua

Tăng cường biểu dương điển hình tiên tiến, tổ chức thi đua theo chuyên đề, tập trung khen các cá nhân, tổ chức nhỏ, hướng về cơ sở. Đó là một trong các giải pháp thành phố Hà Nội đã và đang áp dụng để đưa các phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất.
18:57 - 21/09/2022

Năm 2017, anh Tạ Đình Huy được vinh danh là công dân Thủ đô ưu tú vì thành tích đã chế tạo ra nhiều loại máy móc giúp người nông dân cải thiện năng suất lao động. Anh cho biết việc được vinh danh giúp anh có thêm nhiều động lực hơn trong lao động, từ đó có thêm nhiều đóng góp hơn nữa cho xã hội.

Hiện nay, phong trào thi đua giữa các địa phương của Hà Nội còn có sự chưa đồng đều giữa các địa phương ở nội thành và ngoài thành, để giải quyết vấn đề này, thành phố đã đổi mới công tác thi đua, tạo cơ hội cho các huyện nghèo trong việc bình xét, đánh giá thành tích theo nguyên tắc dân chủ, chính xác, công khai, công bằng, đúng người đúng việc, không gò ép.

Để các phong trào thi đua có hiệu quả, thành phố Hà Nội cũng luôn thực hiện kịp thời công tác khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng thành tích đột xuất, tập trung khen cho người lao động trực tiếp và các tập thể nhỏ, tăng cường biểu dương các điển hình tiên tiến để khích lệ các cá nhân tập thể khác tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, cũng từ đó, nhiều mô hình, giải pháp mới trong sản xuất đã được phát triển và áp dụng hiệu quả.

Cao Thắng - Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.