Video Tin trong nước

Cần cân đối vốn, tránh đầu tư dở dang, dàn trải khi triển khai dự án đường Hồ Chí Minh

Cuối giờ chiều 24/5, Quốc hội đã làm việc tại tổ, thảo luận về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66 của Quốc hội Khóa 13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.
17:24 - 25/05/2022

Huy Vinh - Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.