Video Tin trong nước

Cần có chính sách cụ thể để thu hút đầu tư vào vùng đồng bào Dân tộc thiểu số

Đầu giờ sáng ngày 7/6, Quốc hội tiếp tục phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Hầu A Lềnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đã tham gia làm rõ một số vấn đề được các đại biểu quan tâm.


15:42 - 07/06/2023

Cần có chính sách cụ thể từ Trung ương tới địa phương để thu hút đầu tư vào vùng đồng bào Dân tộc thiểu số

Trả lời ý kiến của các đại biểu về việc cần có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đồng tình với quan điểm của các đại biểu và cho rằng, hệ thống chính sách thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải bao gồm chính sách của Trung ương và chính sách đặc thù của địa phương.

Liên quan đến vấn đề đại biểu quan tâm về bố trí vốn tăng cường đầu tư và nguồn lực đầu tư, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, Nghị quyết 120 của Quốc hội đặt mục tiêu tập trung các nguồn lực để ưu tiên cho các địa phương và trong Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã thiết kế 10 dự án và tiến hành phân cấp nguồn lực, thẩm quyền điều hành cho địa phương. 

Tham gia giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu nêu, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, đến ngày 31/5/2023, phần vốn của năm 2022 cho Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và 2 chương trình mục tiêu quốc gia, chỉ đạt gần 59% vốn đầu tư phát triển, vốn của năm 2023 chỉ đạt được trên 17% vốn đầu tư phát triển. Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc chính trong việc triển khai chương trình và đề ra giải pháp để tháo gỡ, khó khăn trong thời gian tới 

Phát biểu kết thúc nội dung chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, cơ bản bám sát nội dung, có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần thẳng thắn, khách quan, xây dựng và trách nhiệm cao. Bộ trưởng Hầu A Lềnh đã chuẩn bị tốt nội dung, nắm chắc vấn đề, tập trung trả lời trúng vấn đề các đại biểu quan tâm, đề xuất được phương hướng và giải pháp nhằm khắc phục bất cập khó khăn trong công tác thực thi chính sách. Qua chất vấn và trả lời chất vấn đã làm rõ thêm trách nhiệm của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc thực hiện chính sách dân tộc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, các Bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế./.

Thực hiện: Thu Hương – Quốc Hùng