Video Tin trong nước

Cần có chính sách ưu đãi về đất đai đối với một số mô hình Hợp tác xã

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 25/5, thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật HTX (sửa đổi), đa số ý kiến cho rằng, Ban soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung thêm một số chính sách.
22:39 - 25/05/2023

Cần có chính sách ưu đãi về đất đai đối với một số mô hình Hợp tác xã 

Về thể chế hóa nội dung 8 chính sách trong Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đại biểu đồng tình cao với việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có những quy định đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng, nhất là hoàn thiện các quy định, các chính sách về đất đai, tiếp cận vốn, bảo hiểm, thuế, phí, lệ phí. Trong đó đã có bổ sung Điều 28 về chính sách hỗ trợ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, còn một số chính sách cần nghiên cứu, bổ sung thêm, trước hết là chính sách về đất đai, đây cũng là một trong những điểm khó khăn của các hợp tác xã hiện nay.

Liên quan tới các quy định về cho vay nội bộ, các đại biểu cho rằng, hoạt động tín dụng nội bộ là một hoạt động rất tốt để hỗ trợ cho các thành viên hợp tác xã  phát triển sản xuất. Tuy nhiên, dự thảo Luật lại quy định: “khi nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì mới tiến hành thực hiện việc cho vay” thì sẽ gây ra nhiều vướng mắc trong quá trình hoạt động của các hợp tác xã.

Góp ý quy định về Tổ hợp tác, các đại biểu cho rằng, hiện có hơn 101 nghìn Tổ hợp tác và 1,4 triệu thành viên. Bộ luật Dân sự 2005 quy định khi thành lập cần có hợp đồng và phải chứng thực tại UBND xã. Đến Bộ luật Dân sự năm 2015, cho thấy quản lý bằng hình thức đó không còn phù hợp với thực tiễn và bỏ thủ tục chứng thực. Do đó, quy định về thủ tục đăng ký Tổ hợp tác như trong Dự thảo là chưa phù hợp. 

Về chính sách bảo hiểm, đa số các ý kiến cho rằng cần có chế độ ưu tiên hỗ trợ hoặc cơ chế khuyến khích để thành viên hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây vừa là chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, vừa tạo động lực khuyến khích người dân tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững./.

Thực hiện: Thu Hương – Quốc Hùng