Video Tin trong nước

Cần có sự phối hợp hiệu quả hơn nữa giữa các cấp, ngành trong việc lập quy hoạch

Chiều 30/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.
07:46 - 31/05/2022

Huy Vinh - Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.