Video Tin trong nước

Cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động công chứng để tránh hệ lụy xấu cho xã hội

Có hay không việc tự đẩy phí dịch vụ công chứng của phòng công chứng Tây Hồ và các văn phòng công chứng khác tính phí như thế nào?
21:56 - 21/05/2019