Video Vấn đề và bình luận

Cần làm gì để phát huy sức mạnh cộng đồng tham gia bảo vệ di sản?

Việt Nam sở hữu số lượng di sản khổng lồ mà cha ông từ bao đời nay đã dày công tạo dựng. Tuy nhiên, không ít di sản đang bị tàn phá, mai một dần. Vậy cần phải làm gì để phát huy sức mạnh cộng đồng cùng tham gia bảo vệ di sản?
13:47 - 09/07/2020

Di sản là báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước, là kết tinh lao động sáng tạo mà ông cha ta từ đời này qua đời khác đã dày công tạo dựng. Việt Nam đang có số lượng di sản khổng lồ: hơn 3 triệu tài liệu, hiện vật; hơn 140 bảo vật quốc gia; hơn 3.400 di tích quốc gia và hơn 61.600 di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt trong số đó đã được UNESCO công nhận 27 di sản thế giới. Tuy nhiên cũng không ít di sản bị tàn phá, mai một dần, vậy cần phải làm gì để phát huy sức mạnh từ cộng đồng cùng bảo vệ di sản?  

Để cùng bàn luận kỹ hơn về vấn đề này, trong chương trình hôm nay chúng tôi mời tới trường quay PGS. TS Đặng Văn Bài - nguyên Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

----------------------------------

Mời quý vị xem các chương trình Vấn đề và Bình luận đã phát sóng tại đây./.