Video Vấn đề và bình luận

Cần làm gì để tuổi trẻ giữ gìn truyền thống lịch sử của dân tộc?

Có lẽ chưa bao giờ thế hệ trẻ lại có điều kiện tiếp cận, hưởng thụ đời sống văn hóa phong phú như hiện nay. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận các bạn trẻ thờ ơ với những giá trị truyền thống. Cần làm gì để thế hệ trẻ phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc?
15:10 - 03/09/2020

Cuộc cách mạng công nghệ thông tin bùng nổ đã mang cả thế giới vào trong tầm tay mỗi bạn trẻ. Hầu như ai cũng có thể trở thành công dân toàn cầu để thỏa sức với niềm đam mê, khát khao khám phá các nền văn hóa của nhiều dân tộc khác. 

Nhưng thực tế cho thấy, càng có điều kiện hòa mình vào thế giới văn minh của nhân loại, tuổi trẻ càng dễ trở nên mất phương hướng nếu không có bản lĩnh, trình độ văn hóa cần thiết, thậm chí có thể tự đánh mất mình nếu không tiếp thu được những giá trị văn hóa tốt đẹp của ông cha để lại. 

Vì sao một bộ phận người trẻ lại thờ ơ với những giá trị truyền thống? Cần làm gì để thế hệ trẻ phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc? Chương trình Vấn đề và Bình luận sẽ bàn luận về vấn đề này với khách mời của chương trình: TS Nguyễn Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu Thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Mời quý vị xem những chương trình Vấn đề và Bình luận đã phát sóng tại đây./.