Video Tin trong nước

Cần làm rõ nhiệm vụ của bộ đội biên phòng

Sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.
14:48 - 19/06/2020

Các ý kiến nhất trí việc xây dựng luật là hết sức cần thiết, nhằm khắc phục những vướng mắc bất cập sau 20 năm thực hiện pháp lệnh bộ đội biên phòng; đồng thời xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng chính quy, vững mạnh, tinh nhuệ, đáp ứng việc bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tuy nhiên cũng đề nghị ban soạn thảo cần xem xét lại một số quy định liên quan tới nhiệm vụ bộ đội biên phòng, chính sách của nhà nước về biên phòng.

Điều 3 dự thảo Luật Biên phòng hiện tại đã quy định Chính sách nhà nước về biên phòng bao gồm 6 nội dung, song một số ý kiến cho rằng, ban soạn thảo cần chỉnh lý lại một số điều khoản để tránh trùng lặp về nội hàm với một số điều khác trong dự thảo.

Về lực lượng bộ đội biên phòng, theo đại biểu, cần nhìn nhận lực lượng này như một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam như những binh chủng quân chủng khác, đều chịu sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong quá trình thực thi nhiệm vụ biên phòng giữ vai trò là nòng cốt. Bởi vậy cần làm rõ một số nội dung; đồng thời luật hóa thêm một số nhiệm vụ mà thực tế lực lượng này hiện nay vẫn đang đảm nhiệm.

Ngoài ra trong phiên thảo luận sáng nay, một số ý kiến cũng đề nghị cần bổ sung thêm các hành vi bị cấm; làm rõ trách nhiệm của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp quy định tại điều 31 để đảm bảo phù hợp, thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác và Biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia./.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương 

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.