Video Tin trong nước

Cần thúc đẩy ngay các giải pháp để doanh nghiệp không bị đói vốn

Theo các chuyên gia, các chính sách điều hành tiền tệ là cần thiết, nhưng cần đi kèm với các giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp không lâm vào cảnh “đói vốn” khi lãi suất vay tăng lên, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.
20:40 - 01/11/2022

Việc Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh tăng lãi suất điều hành để đảm bảo an toàn thanh khoản khả năng huy động vốn phát triển nền kinh tế là giải pháp cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, cùng với lãi suất huy động tăng, một bộ phận doanh nghiệp lo ngại về khả năng tiếp cận dín dụng đúng giai đoạn cuối năm khi nhu cầu vốn tăng cao. Theo các chuyên gia, các chính sách điều hành tiền tệ là cần thiết, nhưng cần đi kèm với các giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp không lâm vào cảnh “đói vốn” khi lãi suất vay tăng lên, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. 

Thực hiện: Vũ Đào – Minh Quân – Chí Phương