Video Tin trong nước

Cần xác định trọng tâm ưu tiên đầu tư, tạo đột phá trong phát triển văn hoá

Cần phải xác định được các dự án trọng tâm, trọng điểm cấp bách đầu tư, thực sự tạo đột phát trong phát triển văn hoá, là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra tại phiên thảo luận ở tổ (Kỳ họp thứ 7) diễn ra chiều ngày 8/6 vừa qua.
13:40 - 09/06/2024

CẦN XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM ƯU TIÊN ĐẦU TƯ, TẠO ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ

Lưu ý chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá có đối tượng, phạm vi rộng với nhiều cách tiếp cận khác nhau, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu khi thiết kế chương trình phải thể hiện được các dự án quan trọng, cấp bách; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng phải có trọng tâm, trọng điểm, thứ tự ưu tiên. Chương trình cần có tính kế thừa nhưng không trùng lặp, chồng chéo với các chương trình, đề án trước đó đã được phê duyệt, triển khai.

Tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, không nên dàn trải trong đầu tư các chương trình, dự án về văn hóa, đặc biệt là tránh vấp phải những hạn chế trong thực hiện như các chương trình mục tiêu quốc gia trước.

Đối với các quy định về nguồn vốn đầu tư, một số ý kiến cho rằng, cần ưu tiên bố trí vốn cho các địa phương có nhiều tiềm năng về phát triển văn hóa du lịch nhưng đang còn gặp khó khăn về nguồn lực. 

Từ thực tiễn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều đại biểu cũng đề nghị, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa không nên lặp lại những hạn chế của các chương trình này, nhất là những vướng mắc về thủ tục hành chính./.

Thực hiện: Huy Vinh - Quốc Hùng