Video Tin trong nước

Chủ động ứng phó bão số 3 (Wipha)

Theo nhận định bão số 3 sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng vào ngày mai (02/08). Để chủ động các biện pháp ứng phó, ngay trong sáng nay, Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai đã đổ chức họp khẩn, tổng hợp tình hình, diễn biến và triển khai các nhiệm vụ ứng phó với bão.
15:17 - 01/08/2019