Video Sắc màu cuộc sống

Chùa Wat Pho

Chùa Wat Pho gây ấn tượng với tượng Phật nằm khổng lồ và bộ sưu tập tượng Phật lớn nhất Thái Lan.
22:12 - 16/06/2019