Video Chương trình đặc biệt

Chung kết "Tiếng hát ASEAN+3": Ca khúc Chonlatee Tharnthong

Ca khúc: Chonlatee Tharnthong
Sáng tác: Chonlatee Tharnthong
Biểu diễn: Thí sinh Sateanpong Klantang - SBD 012 (Thái Lan) và Vũ đoàn SINE
05:46 - 29/07/2019