Video Chương trình đặc biệt

Chung kết "Tiếng hát ASEAN+3": Ca khúc Run

Ca khúc: Run
Sáng tác: Gary Lightbody, Jonathan Quinn, Nathan Connolly, Mark McClelland , Nathan Connolly và Iain Archer
Biểu diễn: Thí sinh Rosario Ninih Chamini Bianis - SBD 078 (Malaysia)
05:57 - 29/07/2019