Video Chương trình đặc biệt

Chung kết "Tiếng hát ASEAN+3": Ca khúc You Are Welcome

Ca khúc You Are Welcome
Sáng tác & biểu diễn: Tô Tinh
11:06 - 29/07/2019