Video Click - Khám phá thế giới

Chương trình Click - Khám phá thế giới số 139

Những nội dung chính:
- Phát triển bàn tay robot như thật bằng công nghệ in 3D
- Kế hoạch thành lập khu bảo tồn cá nhà táng đầu tiên trên thế giới ở Dominica
- Xây dựng hành lang bảo tồn loài gấu túi Australia
15:59 - 25/11/2023