Video Click - Khám phá thế giới

Chương trình Click - Khám phá thế giới số 41 - 2024

Những nội dung chính:
- Nhật Bản: Sáng tạo mô hình đua F1 với nghệ thuật in khắc giấy thủ công 1000 năm tuổi
- Mỹ: Khám sức khoẻ định kỳ cho gấu Bắc cực
- Hệ thống thu giữ Carbon trên tàu thuỷ
15:44 - 05/04/2024