Video Click - Khám phá thế giới

Chương trình Click - Khám phá thế giới số 58 - 2024

Những nội dung chính:
- Bảo tàng sống biến những bệnh nhân thành nghệ sỹ ở Mỹ
- Nhảy dù qua cầu tháp ở London, Anh
- Những chiếc thảm nghệ thuật ở Azerbaijan
16:28 - 15/05/2024