Video Chương trình đặc biệt

Chương trình giao lưu nghệ thuật: "Tự hào Việt Nam" - Phần 1

Tự hào là người Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn các giá trị văn hóa, phát triển kinh tế, làm giàu cho đất nước... mà còn cần có bản lĩnh vươn lên không ngừng trong quá trình xây dựng đất nước.
09:02 - 15/02/2024

Tự hào Việt Nam là cảm xúc mà bất cứ ai, hễ là con dân đất Việt đều có thể thốt lên trước bạn bè quốc tế. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta trải mấy nghìn năm văn hiến, bài học thành công khởi nguồn từ giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Từ thời bà Trưng, bà Triệu, Đinh, Lý, Trần, Lê... cho đến thời đại Hồ Chí Minh, mỗi người dân đất Việt đều có quyền tự hào về lịch sử hào hùng từ ngàn đời nay của dân tộc mà lớp lớp cha ông dựng xây. Tự hào về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang tiếp tục phấn đấu và phát triển, để xây dựng một Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, có thể sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Tự hào là người Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn các giá trị văn hóa, phát triển kinh tế, làm giàu cho đất nước... mà còn cần có bản lĩnh vươn lên không ngừng trong quá trình xây dựng đất nước. Tự hào bởi thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay đã bước chân ra biển lớn và làm rạng danh dân tộc mỗi khi lá quốc kỳ Việt Nam tung bay trên trường quốc tế.