Video Tin trong nước

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tạo phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị “Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP” nhằm chia sẻ thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
07:03 - 06/12/2023

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tạo phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ

Theo đánh giá tại Hội nghị, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đã tạo phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ, góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô sản xuất hàng hoá gắn với liên kết chuỗi của các địa phương; góp phần hình thành nhiều vùng sản xuất. Danh mục các sản phẩm ngày càng đa dạng, phong phú, có chất lượng tốt và truy xuất được nguồn gốc.

Với sự kết nối của Bộ Công Thương, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của địa phương, vùng miền đã được kết nối vào hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn cả nước, đã được đưa vào tất cả các hệ thống phân phối lớn trên địa bàn cả nước. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã và đang thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thông qua các hoạt động văn hóa - du lịch, qua đó góp phần thúc đẩy các địa phương tích cực tham gia sản xuất các sản phẩm thế mạnh cũng như phát triển kinh tế./.

Thực hiện: Vũ Đào – Trọng Khánh.