Video Chuyên mục Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Chuyên mục Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 21

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến
- Khai mạc Festival Mỹ thuật trẻ năm 2022
- Hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước
18:54 - 21/09/2022

Mời quý vị xem thêm tin tức đời sống, giải trí TRUYỀN HÌNH VOV

Video khác