Video Chuyên mục Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Chuyên mục Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 24

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
- Trường đại học Văn hóa TPHCM tổ chức Lễ khai giải năm học mới 2022-2023
- Kỹ năng sơ cấp cứu trẻ em bị đuối nước
20:31 - 22/09/2022

Mời quý vị xem thêm tin tức đời sống, giải trí TRUYỀN HÌNH VOV