Video Chuyên mục Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Chuyên mục Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 25

Những nội dung chính có trong chương trình:
- 5 năm thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 2016-2021
- Triển khai chương trình phát triển du lịch nông thôn
- Triển khai hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quảng cáo năm 2022
20:31 - 22/09/2022

Mời quý vị xem thêm tin tức đời sống, giải trí TRUYỀN HÌNH VOV