Video Chuyên mục Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Chuyên mục Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 26

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
- Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III
- Triển khai đề án "Trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến"
22:12 - 10/10/2022

Mời quý vị xem thêm tin tức đời sống, giải trí TRUYỀN HÌNH VOV