Video Chuyên mục Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Chuyên mục Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 27

Những nội dung chính có trong chương trình:
-Tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
- Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại Thái Nguyên
- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Pa Kô, Vân Kiều
22:12 - 10/10/2022

Mời quý vị xem thêm tin tức đời sống, giải trí TRUYỀN HÌNH VOV