Video Sách và cuộc sống

Chuyện nhỏ đàn bà

“Chuyện nhỏ đàn bà” gồm những câu chuyện tưởng nhỏ mà chẳng nhỏ. Cái nhìn về đàn bà của Di Li, thoạt độc, có vẻ gay gắt, lạnh lùng về những gì mà ai cũng nghĩ mình rất tỏ nhưng hóa ra lại chẳng hề tường.
19:22 - 19/05/2022

Mời quý vị xem chương trình Sách và cuộc sống đã phát sóng tại đây./.