Video Click - Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới số 113

Những nội dung chính có trong Click - Khám phá thế giới số 113:
- Thăm lâu đài Chantilly ở Oise
- Trung Quốc: Gìn giữ nghề truyền thống ở Tân Cương
- Nhật Bản: Nhà tắm công cộng kiểu mới
17:17 - 13/02/2020

Mời quý vị xem các chương trình Click - Khám phá thế giới đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.