Video Click - Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới số 127

Những nội dung chính có trong Click - Khám phá thế giới số 127:
- Ukraine: Độc đáo bảo tàng mèo
- Florence Nightingale – Bà tổ nghề điều dưỡng
- Võ thuật Trung Quốc: Thiếu Lâm quyền
17:33 - 16/03/2020

Mời quý vị xem các chương trình Click - Khám phá thế giới đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.