Video Click - Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới số 134

Những nội dung chính có trong Click - Khám phá thế giới số 134:
- Những cách ứng phó sáng tạo trong dịch Covid-19
- Những chú mèo vẫy tay may mắn ở Nhật Bản
- Mái vòm thân thương: Trải nghiệm sống thử của nơi khắc nghiệt
12:54 - 09/04/2020

Mời quý vị xem các chương trình Click - Khám phá thế giới đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.