Video Click! Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới số 169

Những nội dung chính có trong Click - Khám phá thế giới số 169:
- Chiêm ngưỡng nhật thực một phần tại nhiều quốc gia trên thế giới
- Đức: Độc đáo triển lãm tranh từ trong xe ô tô
- Tây Ban Nha: Tham quan bảo tàng mùa Covid-19
14:26 - 23/06/2020

Mời quý vị xem các chương trình Click - Khám phá thế giới đã phát sóng tại đây./.