Video Click - Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới số 170

Những nội dung chính có trong Click - Khám phá thế giới số 170:
- Du lịch châu Âu – Hy vọng và chờ đợi
- Tây Ban Nha: Diễn múa rối thời Covid-19
- Trung Quốc: Giữ gìn nghề làm ô giấy dầu truyền thống
11:31 - 26/06/2020

Mời quý vị xem các chương trình Click - Khám phá thế giới đã phát sóng tại đây./.