Video Click - Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới: Số 19 - 2024

Những tin chính:
- Điệu múa đèn lồng cá truyền thống ở miền Nam Trung Quốc
- Vịnh Morbihan: Thiên đường nhỏ của nước Pháp

06:35 - 16/02/2024