Video Click! Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới số 210

Nội dung chính có trong chương trình:
- Thăm bảo tàng Papalote dành cho trẻ em ở Mexico sau khi được mở cửa trở lại
- Gặp gỡ người giao hàng khuyết tật vượt qua nghịch cảnh để sống có ích ở Sao Paulo, Brazil
- Hưởng ứng ngày Quốc tế Làm sạch Bờ biển với những hoạt động thiết thực ở Malaysia
10:53 - 08/10/2020

Mời quý vị xem các chương trình Click - Khám phá thế giới đã phát sóng tại đây./.