Video Click! Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới số 236

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Những cách làm sáng tạo để thích ứng với đại dịch Covid-19 của nhà hàng ở Anh và các doanh nghiệp đóng giày ở Bồ Đào Nha
- Thăm những vùng đất giàu truyền thuyết ở nước Pháp
18:39 - 01/12/2020

Mời quý vị xem các chương trình Click - Khám phá thế giới đã phát sóng tại đây./.