Video Click - Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới - Số 26-2024

Những nội dung chính:
- Ghế nhựa tái chế được sử dụng tại Olympic Paris 2024;
- Côn trùng – Giải pháp khả thi cho ngành công nghiệp chăn nuôi và môi trường
- Hy vọng thích ứng với biến đổi khí hậu bằng những hạt giống lúa mì.

23:34 - 01/03/2024