Video Click - Khám phá thế giới

Click! Khám phá thế giới | Số 29 - 2022

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc được sử dụng trong bom tấn Dune (Hành tinh cát)
- Phương tiện bay cá nhân hình đĩa CD khổng lồ
- Cứu lợn biển gặp nạn bằng hỗn hợp sữa bò và sữa dê
07:20 - 26/05/2022

Mời quý vị xem các chương trình Click - Khám phá thế giới đã phát sóng tại đây./.